Administrationen har inte startats upp med korrekt länk. Var god och gå till din lunchguide och klicka på "Log-in restaurang".

Lunchguiden admin

Skriv in användarnamnet och lösenordet för din restaurang och klicka sedan på logga in.